Steg 1

Ställ in höjden på pilen efter dragkrokens topp.
Ställ den röda pinnen lodrätt på dragkroken.

Steg 3

Ställ den gröna pinnen på släpets handske.
Kontrollera att båda pinnarna står lodrätt.
Börja backa.

Steg 5

När handsken på släpet knuffat av den röda pinnen
på dragkroken är släpet i rätt position.
 

Steg 2

Justera underkanten på släpets handske efter höjden på pilen.
.

Steg 4

Kontrollera att du kan se båda pinnarna genom bakrutan
när du backar.